ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีโครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา เป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และได้รับเกียรติจาก จนท.พัฒนาชุมชน กศน.อ.แม่วาง และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอน จัดขึ้นเมือวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

 
21 มิถุนายน 2560