ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

แนวทางปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2562

กรุณาคลิ๊กเปิดไฟล์ ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

http://www.trt.go.th/fileupload/files/tb_files_170_2020-07-29_864809.pdf