ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

หลักฐานการรายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

กรุณาเปิดอ่านไฟล์

http://www.trt.go.th/fileupload/files/tb_files_183_2020-07-30_129048.pdf