ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำตำบลทุ่งรวงทอง
 ชื่อ : ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำตำบลทุ่งรวงทอง  [ 14 มกราคม 2562 ]
ประเภท ประกาศ / คำสั่ง
รายละเอียด  

  
กรุณาคลิ๊กเปิดไฟล์
http://www.trt.go.th/fileupload/files/tb_files_224_2020-08-03_765031.pdf