ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 ชื่อ : แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง  [ 01 สิงหาคม 2562 ]
ประเภท รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียด  


  

http://www.trt.go.th/index.php?_mod=ZmlsZXM&no=MjQw