ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรุณาคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างนี้

http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm