ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ :เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 2 บ้านแสนคันธา)19 ส.ค. 2563
2ประกาศ :เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต Over Lay บ้านดอนปิน)7 ก.พ. 2563
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อาคาร ศพอส.)26 ม.ค. 2561
4แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 111 ม.ค. 2561
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงผิวจราจร)18 ธ.ค. 2560
6ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลานกีฬา)6 ธ.ค. 2560
7แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256116 พ.ย. 2560
8แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256111 ต.ค. 2560
9แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 410 ต.ค. 2560
10แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 314 ก.ค. 2560
11แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 224 เม.ย. 2560
12แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 118 ม.ค. 2560
13แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256021 ต.ค. 2559
14แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256021 ต.ค. 2559
15แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255915 ต.ค. 2558
16แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255915 ต.ค. 2558

1