ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25627 เม.ย. 2563
2งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 255911 ก.ค. 2559
3งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 255910 มิ.ย. 2559
4งบการเงินประจำเดือน เมษายน 255916 พ.ค. 2559
5งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 255911 เม.ย. 2559
6งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255911 มี.ค. 2559
7งบการเงินประจำเดือน มกราคม 255912 ก.พ. 2559
8งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 255811 ม.ค. 2559
9งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 255814 ธ.ค. 2558
10งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 25586 พ.ย. 2558

1