ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 25638 ก.ค. 2563
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 25635 มิ.ย. 2563
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 25638 พ.ค. 2563
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 25637 เม.ย. 2563
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25639 มี.ค. 2563
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25636 ก.พ. 2563
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 25627 ม.ค. 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25626 ธ.ค. 2562
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 25625 พ.ย. 2562
10สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256120 มี.ค. 2561
11สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256131 ม.ค. 2561
12สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256029 ธ.ค. 2560
13สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 255931 ส.ค. 2560
14สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256031 พ.ค. 2560
15สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256028 เม.ย. 2560
16สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256031 มี.ค. 2560
17สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256031 ม.ค. 2560
18สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 255930 ธ.ค. 2559
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 255931 พ.ค. 2559
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 255931 มี.ค. 2559

12  >> >|