ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1สัญญา เลขที่ 2/2561 ลานกีฬา18 ม.ค. 2561
2บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการก่อสร้างประปา ม.44 พ.ค. 2559
3บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการก่อสร้างประปา ม.34 พ.ค. 2559
4สัญญาโครงการก่อสร้างประปา ม.428 ธ.ค. 2558
5สัญญาโครงการก่อสร้างประปา ม.328 ธ.ค. 2558

1