ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที
นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


นายอินตา ไชยมูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

นายอินสอน หลุยจำวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองนางสาวพัชรักษ์ เจริญอัษฐพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง