ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีอำนาจหน้าที่ กองช่าง


  นายนิวัติ สุขดี
  ผู้อำนายการกองช่าง
  • งานบริหารงานช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร


   นายธวัช แก้วคำมี
   นายช่างโยธาชำนาญงาน


   น.ส.วรวลัญช์ พรหมเทพ
   ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


   น.ส.นาตยา สุวรรณ
   พนักงานจ้างทั่วไป


   นายจตุภัทร อินทนนท์
   พนักงานจ้างเหมา
   • งานบริหารงานช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร

อำนาจหน้าที่ กองช่าง