ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีอำนาจหน้าที่ กองการศึกษา


  นายศราวุฒิ มหาโพธิ์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจการของโรงเรียน


   น.ส.ศรีนวล ปัญญาใจ
   ผช.ครูดูแลเด็ก


   น.ส.อุไร ไชยยา
   ผช.ครูดูแลเด็ก


   น.ส.สนธยา ใจเป็ง
   พนักงานจ้างทั่วไป
   • งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจการของโรงเรียน

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา