ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที


จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ : เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กพนังป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังป่าช้า ถึงสวนนายสวัสดิ์ ศรีกันธา หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา ปริมาณสูง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)20 สิงหาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคินกรีตด้วยวิธี OVER LAY บ้านดอนปิน04 มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์บริษัท/ห้างร้านที่มีความประสงค์ขอยื่นเสนอราคาประกอบการพิจารณา04 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 ถนนสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2560)29 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560)15 ธันวาคม 2560
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา02 มีนาคม 2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (14 พ.ย. 59)14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.215 สิงหาคม 2559
ประกาศตกลงจ้างขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค. 59)25 พฤษภาคม 2559
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแสนคันธา (25 พค. 59)25 พฤษภาคม 2559
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over lay ถนนสายบ้านแสนคันธา - บ้านไร่หลวง (17 พค. 59)17 พฤษภาคม 2559
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ครั้งที่ 2 (16 มีค.59)16 มีนาคม 2559
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ (7 มีค. 59)07 มีนาคม 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินไหล่ทาง คสล. ม.4 (3 มีค. 59)03 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (9 กพ. 59)09 กุมภาพันธ์ 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผล
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)04 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)05 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562)04 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)07 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กพ.61)21 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61)16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61)16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด บริเวณโรงน้ำดื่ม ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61)16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ไม่มีฝาปิด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61)16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61)16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (15 ก.พ. 61)15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 (17 ม.ค. 61)17 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 5 (29 ธ.ค. 60)29 ธันวาคม 2560
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 256001 พฤศจิกายน 2560
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 255911 พฤศจิกายน 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเปิดข้าง เทท้าย พร้อมติดตั้งกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน21 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ บันทุกเปิดข้าง เทท้าย พร้อมติดตั้งกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน21 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางบริเวณสวนนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านไร่หลวง (9 กพ.61)09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด บริเวณหน้า อบต.ทุ่งรวงทอง ถึง โรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 5 บ้านสารภี (9 กพ.61)09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านนายดวงจันทร์ คำภีระ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง (9 กพ.61)09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณบ้านนายเดช แก้วแกมคำ หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ (9 กพ.61)09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน (9 กพ.61)09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเตาไห (9 กพ.61)09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) (23 มค.61)23 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 ถนนสาย ม.6 บ้านเตาไห - ม.3 บ้านไร่หลวง (14 ธ.ค. 60)14 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา (13 ธ.ค. 60)13 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและไหล่ทาง ภายในตำบลทุ่งรวงทอง17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายฟาร์มวัว ม.125 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านดงแม่อาว25 พฤษภาคม 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 บ้านสารภี25 พฤษภาคม 2560
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1