กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย แด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (14 พ.ย. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
ประกาศตกลงจ้างขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแสนคันธา (25 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over lay ถนนสายบ้านแสนคันธา - บ้านไร่หลวง (17 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ครั้งที่ 2 (16 มีค.59) 
ประกาศผล
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (25 กพ.59) 
ราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอประชุมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.3 ม.5 (3 มีค. 59) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแสนคันธา (25 พค.59) 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค.59) 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสนคันธา - บ้านไร่หลวง (13 พค. 59) ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช