กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย แด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 ถนนสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2560) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560) 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (14 พ.ย. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
ประกาศตกลงจ้างขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค. 59) 
ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 (17 ม.ค. 61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 5 (29 ธ.ค. 60) 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (25 กพ.59) 
ราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 ถนนสาย ม.6 บ้านเตาไห - ม.3 บ้านไร่หลวง (14 ธ.ค. 60) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา (13 ธ.ค. 60) 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและไหล่ทาง ภายในตำบลทุ่งรวงทอง 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายฟาร์มวัว ม.1 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านดงแม่อาว 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 บ้านสารภี ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช