กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย แด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 ถนนสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2560) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560) 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (14 พ.ย. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
ประกาศตกลงจ้างขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค. 59) 
ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด บริเวณโรงน้ำดื่ม ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ไม่มีฝาปิด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางบริเวณสวนนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านไร่หลวง (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด บริเวณหน้า อบต.ทุ่งรวงทอง ถึง โรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 5 บ้านสารภี (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านนายดวงจันทร์ คำภีระ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณบ้านนายเดช แก้วแกมคำ หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณหน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเตาไห (9 กพ.61) ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช