* ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทย คู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560 และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ตามสถานที่ของหน่วยงาน และบ้านเรือนตามความเหมาะสม *

ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช