กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย แด่...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (14 พ.ย. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
ประกาศตกลงจ้างขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแสนคันธา (25 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over lay ถนนสายบ้านแสนคันธา - บ้านไร่หลวง (17 พค. 59) 
ประกาศผล
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (25 กพ.59) 
ราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและไหล่ทาง ภายในตำบลทุ่งรวงทอง 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายฟาร์มวัว ม.1 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านดงแม่อาว 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 บ้านสารภี 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4 (26 เม.ย. 60) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. ม.8 (26 เม.ย. 60) ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช